Happiness / Werkplezier

Kijkend naar de nieuwe trend van Happiness (Jenn Lim, USA, Zappos, ) en werkgeluk voorspelt de ervaring en theorie dat werktevredenheid niet het vliegwiel is voor meer productiviteit, maar dat naast werktevredenheid gekeken moet worden naar factoren die Werkgeluk positief beïnvloeden;

‘Werkgeluk gaat verder dan werktevredenheid en over een andere boeg’.

 Als één van de eerste Chief Happiness Officers van Nederland heb ik me verdiept in wat de wetenschap en de praktijk zegt over werkgeluk en Happiness. Het één op één vertalen van wetenschap naar praktijk is in mijn ogen niet wat maakt dat medewerkers en organisatie profiteren van geluk op de werkvloer. Ook het alleen integreren van fundamenten van werkgeluk in de HR praktijk is in mijn ogen niet dé oplossing.

Sterker nog: er is geen ‘dé’ manier. Wel geloof ik er heilig in dat verschillende bedrijfsaspecten langs de happiness meetlat leggen het fundament vormt om werkgeluk te verankeren in de bedrijfscultuur- en processen.

Mijn drijfveer is om organisaties, teams en medewerkers te ondersteunen om veranderingen in gang te zetten die het Werkplezier vergroten, op een dusdanige manier dat het duurzaam onderdeel is en blijft van de cultuur en processen.

Leiderschap, zelfleiderschap, betekenis maar ook de meer ‘blauwe’ kant als autorisatie van ICT systemen, beloning en structuren zijn in mijn ogen en vanuit mijn ervaring essentieel.

Het mooie van Werkplezier en werkgeluk? Je kunt beginnen bij jezelf!

Waar ik in geloof?

  • Ik geloof in Happiness op verschillende vlakken en dus ook in verschillende gradaties;
  • Beginnend bij het kijken naar de ouderwetse theorie van Herzberg en demotivatoren, die in de weg kunnen zitten, als je aan motivatoren wil bouwen.
  • Ik geloof niet in luchtkastelen maar wel in het bouwen en verbouwen van een huis vanuit een stevige fundering. Dat betekent dat afhankelijk van de fundering er anderen dingen (eerst) nodig zijn.
  • Ik geloof in crowdsourcing change; vanuit de medewerkers, bouwen aan verandering op het vlak van Happiness en ieders mogelijke bijdrage ‘vrijwillig, niet vrijblijvend’, maar gedragen en uitgedragen door MT en directie.

Wat ik doe?

  • Lezing/presentatie  over aspecten die een rol spelen bij werkplezier, vanuit theorie en praktijk;
  • Advies op de achtergrond over het aanpassen van huidige werkwijzen om zo (onbewust) bij te dragen aan werkplezier.
  • Ondersteunen van management bij leiderschap dat bijdraagt aan Werkplezier;
  • Workshops aan medewerkers over zelfleiderschap en aspecten die Werkplezier kunnen vergroten;
  • Adviseren bij veranderingstrajecten op welk vlak ook, om direct aspecten en principes van Happiness mee te nemen en zo duurzaam te integreren in processen en procedures.
  • In samenwerking met business-partners een nulmeting doen/scan van werkplezier (liefst in combinatie met (resultaten van)een MTO) en daarover een rapport schrijven met praktische aanbevelingen

 

Ik ben enorm gedreven op dit onderwerp en vind het vooral leuk om anderen te informeren over de verschillende mogelijkheden zonder dat je direct aan een hele implementatie hoeft te denken.